Vijesti

Dom > Vijesti > Sadržaj

Ekstruder Vijak bačva iznenada ne okreće razlog

Ekstruder Vijak Bačva iznenada ne okreće razlog

U ekstruzijskom procesu, postoji svibanj biti Extruder vijak Barel iznenada zaglavi ne okreće fenomen. U ovom trenutku, ako uređaj za zaštitu od ekstrudera ne igra ulogu, operator treba odmah zaustaviti. Više je vijak također može okrenuti, ali je brzina usporila, ekstruder vijak bačvu, dok nastanak oštre metala struganje zvuka, trenutni ruža oštro, onda operater treba odmah zaustaviti.

Razlog za to je:

1: strano tijelo u bačvu, pričvrsni vijak, Vijak za istiskivanje vijaka, ako je strano tijelo od željeznih metala, vijak i cijev će uzrokovati veliku štetu

2: deformacija vijka ili bačve

3: temperatura bačve je preniska ili je blokirana filtarska ploča uzrokujući naglo podizanje tlaka bačve, što dovodi do deformacije vijka

4: vijak, dizajn bačve je nerazuman, Ekstruder vijčana bačva sklona situaciji je zavojni oblik dizajn kompresije je prevelik, u korištenju deformacija vijaka. '

5: Koeficijent toplinske ekspanzije materijala koji se koristi za cijev i vijak je prevelik. Ekstruder Vijčana kutija Kada zagrijavanje zagrijava, cijev se hladi i vijak se može zaključati ako se ne ohladi.